Kako radi toplinska pumpa?

Kako radi toplinska pumpa?

Pitanje:

<>

Odgovor: toplotna pumpa hvata okolnu toplinu radi zagrijavanja pare proizvedene u kondenzatoru.

Toplinska pumpa koristi prednosti elemenata koji je okružuju, hvatajući toplinu prisutnu u okolišu (tlo, zrak, voda) za proizvodnju pare niskog pritiska. Temperatura te pare porast će do 90 ° C prolaskom kroz kondenzator. Ova operacija omogućena je zahvaljujući prirodnom fenomenu koji želi da se temperatura tečnosti poveća kad povećava pritisak koji podnosi. Zatim se parna cijev, koja je sada pod visokim tlakom, dovodi u dodir s drugom cijevi koja sadrži vodu ili zrak sobne temperature, na koju će prenositi dio svoje topline. Ovako toplotna pumpa proizvodi toplu vodu ili topli zrak. Ciklus se može reproducirati beskonačno. Pošaljite nam i svoje pitanje za brico

Opremite radijator: montaža i demontaža Naši praktični video snimci radi

Video: Princip rada Toplotne pumpe Geotermika Rubikon