Kada biste trebali zaposliti arhitekta?

Kada biste trebali zaposliti arhitekta?

Pitanje:

>

Odgovor: arhitekta je koristan ako vaš projekat ima građevinsku dozvolu.

Za svaki projekt, bilo da se radi o građevinskom ili prizvodnom, potrebno je pozvati arhitekta, uz zahtjev za građevinskom dozvolom. Ono što vam arhitekt donosi je prije svega kompetentnost koja je zakonom priznata. Ako radite sa arhitektom, osiguravate legalnost i održivost vašeg rada. Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s vašim građevinskim projektom, možete se obratiti arhitektonskom, urbanističkom i okolišnom vijeću vašeg odjela. Ovdje ćete pronaći stručnjake koji vam mogu pružiti besplatne informacije. Kada je riječ o fizičkim osobama koje grade ili žele sanaciju za sebe, uključivanje arhitekta je neobavezno, ali preporučuje se ako površina izgradnje ne prelazi 170 m².