Kako djeluje kontaktor?

Kako djeluje kontaktor?

Pitanje:

<< Na čemu se zasniva rad kontaktora? >>

Odgovor: na električnom upravljaču.

Rasporedan u četiri glavna dijela (glavni krug, upravljački krug, pomoćni krug i komponenta motora), sklopnik omogućava uspostavljanje ili rezanje struje u strujnom krugu, čime je moguće upravljati bilo kojim prijemnikom na rastojanje (otporna peć, prsten ili kavezni motor) ili prijemnik automatski (otpor, motor, shunt). Rad kontaktora temelji se na tome da li elektromagnet aktivira upravljački krug ili ne. Aktiviranje ovog elektromagneta uzrokovat će pomak u prijevodu pokretnog sklopa kontaktora i uzrokovati kontakt glavnih stupova, s posljedicom toga da li u strujnom krugu struja struje ili ne. Za odabir ispravnog sklopnika obratite pažnju na vrijednosti dodijeljene kontaktoru, kao što su nazivni radni napon i na kategoriju upotrebe (u obliku AC-1, AC-4, itd.). Također, pažljivo pogledajte električnu izdržljivost vašeg sklopnika. Pošaljite nam i svoje DIY pitanje.